Sıkça Sorulan Sorular

Hacettepe Teknokent’e 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/şirketler başvurabilir.

Kuluçka firması “proje sahibi genç girişimci veya yeni işletme” demektir. Hacettepe Teknokent bünyesindeki kuluçkalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca gerekli imkanlar sağlanmakta; Şirketleşme, Ticarileşme, Uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda destekler verilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasının sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Hacettepe Teknokent A.Ş.’ne bilgi almak için müracaat ederler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvurular “Hacettepe Teknokent” web sayfasındaki “Online Başvuru” linkinden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru formu imzalı kaşeli yazılı olarak Hacettepe Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

https://www.hacettepeteknokent.com.tr/tr/basvuru

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Beytepe Yerleşkesinde 6. AR-GE Blokları, 1. Ar-Ge, 3. Ar-Ge, 4. Ar-Ge, 5. Ar-Ge Binaları bulunmaktadır. Bu binalardaki Ar-Ge ofisleri kiraya verilmektedir.

Ayrıca, Bölgede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetimi ve Test Laboratuvarı, Artron Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş. Binası, İL-KO Araştırma-Geliştirme Merkezi A.Ş. Ar-Ge ve Üretim Binası ve Kamu İhale Kurumu (KİK) e-İhale Hizmet Binası bulunmakta olup, bu binalarda kurumsal bazda Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Hacettepe Teknokent. Ar-Ge binalarındaki ofislerden boşalma olması halinde başvuru süreci tamamlanarak yer tahsisi için sırada bekleyen firmalara talep edilen (m²) ölçüsüne göre ofisler kiraya verilmektedir.

Türkiye’nin en büyük açık alanına sahip olan Hacettepe Teknokent’te çalışma ofisi kiralamak veya kendi firması adına bina kurmak amacıyla açık alan kira sözleşmesi imzalamak isteyen girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir.

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projelerinin “Proje Değerlendirme Komisyonu Telif Ücreti; 05.01.2024 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Girişimci/Aday Şirketi Yeni Proje Başvuru Ücreti: Her bir proje başına 6.370 TL+ KDV (%20) olmak üzere 7.644 TL olarak uygulanacaktır.

Kuluçka Merkezi’nde Yeni Proje Başvuru Ücreti: Her bir proje başına 2.120 TL+ KDV (%20) olmak üzere 2.544 TL olarak uygulanacaktır. Kuluçkada ise revizyon formlarında her bir revizyon formu başına 800 TL+ KDV (%20) olmak üzere 960 TL olarak uygulanır. (Ek süre ve ek ekip revizyonu, tek bir formda talep edilebilmektedir.)

AR-GE/Yazılım/Tasarım Proje Revizyon Başvuruları: Her bir revizyon formu başına 2.390 TL+ KDV (%20) olmak üzere 2.868 TL olarak uygulanır. (Ek süre ve ek ekip revizyonu, tek bir formda talep edilebilmektedir.)

Girişimci/Aday Şirketi Proje Bitirme Belgesi Başvuru Ücreti: Her bir proje başına 6.370 TL+ KDV (%20) olmak üzere 7.644 TL olarak uygulanacaktır.

Kuluçka Merkezi Proje Bitirme Belgesi Başvuru Ücreti: Her bir proje başına Her bir proje başına 2.120 TL+ KDV (%20) olmak üzere 2.544 TL olarak uygulanacaktır.

Kamu Destekli Ar-Ge Projelerinde; (TÜBİTAK, KOSGEB vb gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen) doğrudan kabul süreci işletilebilmektedir. Bu kapsamda; Hacettepe Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yapılacak “Kamu Destekli Proje Başvuruları” ilgili kurumdan alınan kabul/karar yazıları ve imzalı sözleşme eklerinin, proje bilgi formuna yüklenmesi gerekmektedir. (Bu tür proje başvurularında “Proje Değerlendirme Telif Ücreti” alınmamaktadır. Ancak projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyon başvuruları; (TGB dışı, Ek Ekip, Makine teçhizat, İthal eşya talebi) Teknokent Proje Değerlendirme Komisyonuna sevk edilir ve proje revizyon başvuru ücreti her bir revizyon formu başına 800 TL+ KDV (%20) olmak üzere 960 TL olarak uygulanır.)

Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesi ve Fizibilite Raporu ile Yatırım İzni; Başvuru Ücreti proje başına 11.135 TL+KDV (%20) olmak üzere 13.362 TL olarak uygulanır.

Ücretlerin yatırılacağı banka bilgileri;

AÇIKLAMA: Proje Değerlendirme Bedeli
HESAP ADI: Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
BANKA ADI: Türkiye İş Bankası A.Ş.
AÇIKLAMA: Ümitköy Şubesi
IBAN NO: TR12 0006 4000 0014 2780 5524 67 TL

Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

Proje Değerlendirme Komisyonu belirlenirken biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşturmaktadır. Komisyon oluşturulurken Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir.

Değerlendirmeler online olarak gerçekleşmekte olup, komisyon firmaya sorular yöneltebilmekte firma/komisyon arası irtibat Teknokent Proje Birimi tarafından sağlanmaktadır. Firmalara komisyon üyeleri hakkında bilgi verilmemektedir.

Proje değerlendirme komisyonunun yazılı görüşleri Hacettepe Teknokent Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından başvuru kabul onayı verilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Başvuru değerlendirme süresi Hacettepe Teknokent Yönetimi tarafından en az 15 iş günü olarak belirlenmiştir. Komisyonun talep etmesi halinde ek süre belirlenebilir.

Proje başvuruları her türlü revizyona rağmen komisyon tarafından reddedilirse ikinci kez aynı adla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvurusu uygun görülen girişimci/şirketlerle sözleşme yapılacaktır. Yer tahsislerinde her bir çalışan için ILO standartlarında m2 belirlenmesine özen gösterilmektedir.

Hacettepe Teknokent’te 20 m2 den başlayan ofisler mevcuttur.

Hacettepe Teknokent'te:

 • Fiber optik telefon ve internet altyapısı,
 • İleri teknoloji iklimlendirme servisi,
 • 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sistemi,
 • Kesintisiz enerji için trafo-jeneratör senkron grupları,
 • Güvenli ve %35 enerji tasarruflu asansörler,
 • Katlar arası izinsiz geçişi engelleyen online kartlı geçiş sistemi,
 • Modern yangın önleme ve müdahale sistemleri,
 • Tempest sistemli odalar,
 • Laboratuvarlar,
 • Showroom,

Mevcuttur.

Kira bedelleri ve diğer giderler için Teknokent Proje Birimine başvurabilirsiniz.

4691 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca;

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36’ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. (2) Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Şeklinde düzenlenmiş olup Hacettepe Teknokent A.Ş. tarafından bölgede şirket kurmak isteyen girişimci akademisyenlere mentorluk desteği verilmektedir. Ayrıca çoğunluk hissesine sahip ortaklık yapısında oluşan tüzel kişiliklere belli oranda işletme gideri indirimi uygulanmaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca teknoloji geliştirme bölgesinde yerli, yabancı, gerçek veya tüzel kişiler ile girişimci firmalar, Türkiye’de halen kurulu bulunan 39 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici ve işletici şirketlerinin izniyle yazılım geliştirme ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti, 5746 sayılı Kanun ile TGB alanı içerisinde kuruluşuna izin verilen Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetinde bulunabilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kapsamı ve süresi, 5281 Sayılı Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin üçüncü bendi, 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6676 sayılı Kanun ile önemli oranda genişletilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren girişimci firmalara sağlanan destek ve muafiyetler şunlardır:

Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır. Bununla ilgili koşullar, 6170 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

KDV Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Sigorta Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Bölge Dışı Çalışma İzni

Bölgede yürütülen projeler kapsamında bölge dışında geçirilen sürelerin bir kısmı veya tamamı Yönetici Şirketin izni ile yasa kapsamında desteklenmektedir.

Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691 ve 6170 sayılı kanunlar kapsamında yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Bu istisna kapsamında İthal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Nitelikli Eleman Desteği

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

Hacettepe Teknokent Yönetici A.Ş. olarak bölgemizde sizlere keyifli ve verimli bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ülkemizin önde gelen teknokentlerinden biri olduğumuz gerçeğinden hareketle sunduğumuz hizmetlerin nitelik ve niceliklerini artırarak ekosistemimizi sürdürülebilir bir ivme ile geliştirme azmindeyiz. Hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve aksaklıkları minimize edebilmek adına yaşanan maliyet artışları karşısında bazı hizmetlerimizin ücretlerinde değişiklik yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu bağlamda Akıllı Kimlik Kartı ve Araç Tanıtım Pulu ücretlerini 01.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda ifade edildiği şekilde uygulanmaktadır.

 

 • Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimci/şirketler için araç giriş kartı bedeli 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 500 TL,
 • Bölgemizde sosyal/ticari alan sözleşmesi kapsamında faaliyet gösteren market, eczane, kırtasiye, kargo gibi ticari şirketlerin lojistik ihtiyaçlarını karşıladıkları araçlar ile Bölge içerisinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları bünyesinde istihdam edilen personelinin ulaşımında kullanılan servis araçları vb. Bölge içerisine giriş yapma zorunluluğu olan araçlara nizamiyelerden direkt geçişlerinin sağlanması amacıyla verilen Misafir Araç Tanıtım Pulu fiyatının 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 1000 TL,
 • Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren girişimci/şirketler için personel kimlik kartı bedelinin 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere 200 TL olarak uygulanacaktır.

 

Türkiye İş Bankası A.Ş.  Ümitköy Şubesi

TR20 0006 4000 0014 2780 5507 71

Sıkça Sorulan Sorular