Pasif Bina İnşaatının Tamamlanması İhalesi

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 28330 ada 41 parsel üzerinde bulunan tamamlanmamış Pasif Bina’nın ikmal inşaatı işiyle ilgili ihale dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

İkmal inşaatı işiyle ilgilenen istekliler tekliflerini, aşağıdaki tabloda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 21.07.2023 Cuma günü saat 16:00’a kadar Halis Evrim AKSOY’a elden teslim etmelidir. Bu tarih ve saatten sonra getirilen anahtar teslim götürü bedel teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İsteklilerin tekliflerini, Halis Evrim AKSOY dışında 3ncü bir şirket çalışanı dahil başka bir kişiye teslim etmesi halinde Hacettepe Teknokent A.Ş herhangi bir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

İhale dosyası ve teklif sunma süreciyle ilgili sorularınız için irtibat kişileri ve numaraları aşağıdadır:

  • Halis Evrim AKSOY (Proje ve Tesis Yönetimi Direktörü)

0312 297 71 62 - 214

  • Tolga YAYLAK (Bakım Onarım Takım Lideri)

0312 297 71 62 – 129

         İSTEKLİ BİLGİLERİ

         İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiden aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilmektedir:

 

A-GERÇEK KİŞİLER:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza beyannamesi

b) Adli sicil kaydı

c) Vergi levhası ve varsa kayıtlı olunan meslek odası belgesi

d) Vergi dairesi ve numarası

e) Teklif mektubu

f) Tebligat adresi

g) İrtibat için yetkili kişinin adı-soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi

B-TÜZEL KİŞİLER:

a) İmza sirküleri

b) Ticaret Sicil Gazetesi noter onaylı sureti veya bağlı olduğu odadan tüzel kişiliğe kayıtlı olduğunu gösteren belge

c) Vergi dairesi ve numarası

d) Teklif mektubu

e) Tebligat adresi

f) İrtibat için yetkili kişinin adı-soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi

 

Benzer İçerikler

Hacettepe Konserleri
Hacettepe ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını ve Teknokentimizin 20. yılını "Hacettepe Konser...
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Atık Yönetimi Hk.
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, yerleşkemizde atık oluşumunun kaynağında önlenmesi ve azaltılması...
Pasif Bina İnşaatının Tamamlanması İhalesi