Yüksek Teknoloji

/ Kurumsal / Yüksek Teknoloji

Hacettepe Teknokent A.Ş.

“Yüksek Teknolojinin Buluşma Noktası” 

Hacettepe Teknokent'te ana hedef, her alandaki araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yazılım geliştirme çalışmalarını birbiri ile koordineli bir şekilde yürütmek, yeni ürün ve yeni üretim teknolojileri geliştirilmesine destek olmak, Türkiye'ye ileri teknoloji ürünlerinin ithalatını azaltarak ve katma değeri yüksek ürünler ve teknolojilerin ihracatını arttırarak yurt ekonomisine ve gayri safi milli hasılanın artışına katkıda bulunmak, nitelikli iş gücüne yeni istihdam imkanları sağlamak; aynı zamanda, evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler yaratmaktır. Hacettepe Teknokent, ülkemizin kalkınma planları ve hedeflerine uygun çalışmaların gerçekleştirilmesi için önemli imkânlar ve altyapı sağlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 10 adet Ar-Ge Binası mevcut olup, Proje Değerlendirme Komisyonu’nun onayından geçen projeler kapsamında faaliyet göstermek üzere girişimci/şirketlere yer tahsisi yapılmaktadır. Hacettepe Teknokent, yerli ve yabancı ortaklı firmaların Ar-Ge yatırımı yapmaları için cazip bir bölge olmasının yanı sıra yeni teknolojilerin ülkemize transferine katkı sağlayan önemli teknokentlerden biridir.

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar ve Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları arasında üniversite-sanayi işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi sağlanarak projelerin oluşturulması, yazılması, yürütülmesi ve başarıyla sonuçlandırılması amacıyla danışmanlık desteği vermek üzere Hacettepe Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Merkezi kurulmuştur.

Teknoloji Transfer Merkezi aracılığıyla sanayicilerin Ar-Ge taleplerini ve/veya teknik problemlerini, öncelikle Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanlarının destekleriyle çözmek, ihtiyaç halinde diğer üniversite ve dünya çapındaki kaynaklarla çözüm bulmak için projeler geliştirilmektedir.

Teknoloji Transfer Merkezi, üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek için ortak araştırma-geliştirme ve yazılım geliştirme projelerinin oluşturulması, üniversitedeki mevcut bilimsel ve teknik bilginin ekonomik fayda sağlayacak şekilde sanayicilerin, KOBİ'lerin ve toplumun kullanımına açılması için projelerin hazırlanmasına ve yürütülmesine destek olmaktadır.

TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi 

Türk Patent Enstitüsü imzalanan protokol uyarınca, Bölgede Bilgi ve Dokümantasyon Birimi kurulmuştur. Bölgedeki girişimci/şirketler ve Hacettepe Üniversitesi personeline patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda destek sağlanmaktadır.

Proje Yarışması 

Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek, başarılı projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek için 2007 yılından itibaren “Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri”, “Fen Bilimleri ve Mühendislik” alanlarında iki ayrı kategoride ödüllü proje yarışması düzenlemektedir. Her iki kategoride yeni bir ürün ve üretimle ilgili yeni bir teknoloji geliştiren, mevcut ürünlerin yeni teknolojileri uygulayarak standardını yükselten, maliyetini düşüren, dünyada mevcut yeni teknolojileri Türkiye koşullarına uyarlayan, Türkiye'de mevcut teknolojik alt yapının ve birikimin yükselmesine, gelişmesine katkıda bulunan, teknolojik bilginin ticari bir ürüne dönüşmesine öncülük eden, uygulamalı projelerin teşvik edilmesi, ortaya çıkan ürünlerin ticari bir ürün haline dönüştürülmesi sürecinde desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışmaya çok sayıda firma, kurum ve kuruluş sponsor olarak destek olmaktadır.

Teknokent Günleri 

Hacettepe Teknokent A.Ş., kuruluşunun 5. yılı olan 2008 yılından itibaren her yıl Mart ayı içinde iki gün süreyle “Hacettepe Teknokent Günleri” etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinlikte Hacettepe Teknokent A.Ş. proje yarışmasında ödül kazanan proje sahiplerine törenle ödülleri verilmektedir. Ayrıca, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği, uluslararası ortak projelerin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yazılım geliştirmeye verilen destek ve teşvikler, dünyadaki uygulamaları gibi pek çok konuda gelişmiş ülkelerden ve önde gelen üniversite, Ar-Ge yapan ve bilişim teknolojileri geliştiren firma, kurum ve kuruluşlardan çağrılı konuşmacılar davet edilerek paneller düzenlenmektedir.

Hacettepe Teknokent Günleri'nde Hacettepe Teknokent'te yer alan firmaların Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerini ilgilenen üniversite öğretim elemanlarına ve diğer elemanlara sunmaları, bireysel bilgi almak isteyenlere kapılarını açmalarını, yürüttüğü projelerle ilgili sorulara cevap vermeleri, üniversite öğretim elemanları ile firmalar ve sanayiciler arasında diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin yapılması, kısaca üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesinin daha hızlandırılması için bir platform oluşturulmuştur. Hacettepe Teknokent Günleri'ne üniversite ve sanayi çevrelerinden yoğun bir ilgi olmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri 

Bölgede istihdama katkı sağlamak amacıyla girişimci/şirketlerin yanısıra akademisyenlere yönelik Girişimcilik Kursu, Proje ve İş Planı Hazırlama Kursu, Patent ve Başvuru Formlarını Hazırlama ve Takip Kursları gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Sektörel Dağılım 

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki öncelikli faaliyet alanı, yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji geliştirilmesi ve üretimidir. Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin sahip olduğu potansiyel ve işbirliği ile bilgisayar yazılımları, bilgisayar teknolojileri, bilgi teknolojileri, internet teknolojileri, portal kurulumu ve işletmeciliği, simülasyon, elektronik, meteoroloji ve coğrafi bilgi sistemleri, tıbbi yazılım vs. bilişim sektöründe faaliyet gösteren girişimciler yer alacaktır. Çeşitli sektörlere yönelik temel, uygulamalı, istatistik, mali vb. yazılımların üretilmesi beklenen çıktılardır. Çıktıların sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da talep gören nitelik ve nicelikte olmasına büyük önem verilecektir.

Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin sahip olduğu potansiyel ve işbirliği ile ayrıca ithal edilerek sağlık sektöründe kullanılan medikal malzemeleri, çeşitli cihaz, analizör ve benzeri ekipmanları, ecza ve kimya sektöründe kullanılan kimyasalları, seramik, polimer vb. yüksek teknoloji ürünü malzemeleri, özel üretimlere yönelik sistemleri üretebilecek veya üretmek isteyen girişimcilere her türlü bilimsel ve teknolojik desteği verebilecek seviyededir. Ayrıca, bölgede oluşturulan Ar-Ge birimlerinde geliştirilecek projeler ile sektörlerin teknik, sağlık ve sosyal tüm problemlerine çözüm getirilebilecektir.

Web sayfasındaki her türlü yazı, resim ve içerik Hacettepe Teknokent’e aittir ve saklıdır, kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.
2019 © Hacettepe Teknokent A.Ş.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için internet sitemizde Çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmemeniz halinde, tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun, internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.