Hacettepe Teknokent A.Ş. Olağan Genel Kurul Duyurusu

 

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 19.04.2024 tarih 07/1 sayılı oturumunda almış olduğu karar doğrultusunda “2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı” 10.05.2024 Cuma günü Saat 14:00’da Ankara ili Çankaya ilçesi Üniversiteler Mah. 1596. Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok Kat:12 No:6C/82 Beytepe adresindeki Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

Toplantıya bizzat katılmayacak olan hissedarlarımız, ekte yer alan vekâletname metnini doldurup imzalamak ve noterden tasdik ettirmek suretiyle temsilci tayin edebilirler.

 

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Toplantı Tarihi      : 10 Mayıs 2024 Cuma

Toplantı Saati      : 14.00

Toplantı Adresi   : Üniversiteler Mah. 1596 Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok No: 6C/82

                                Kat:12 Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresindeki Toplantı Salonu

Gündem:

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Oyuna Sunulması,
 3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması,
 4. 2023 Yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Oylanması,
 5. 2023 Yılı Kârının Yedek Akçe Olarak Ayrılmasının Görüşülmesi ve Oylanması,
 6. 2023 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Oylanması,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Haklarının Belirlenmesi,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. 395 ve 396’ncı Maddeleri Kapsamına Göre Faaliyetlerine İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulunun Onayına Sunulması,
 11. Dilek ve Temenniler,
 12. Kapanış.

 

Vekaletname Örneği:

Pay Sahibi olduğumuz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin 10 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00’da Ankara ili Çankaya ilçesi Üniversiteler Mah. 1596. Cadde Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge C Blok No: 6C/82 Kat:12 Beytepe adresindeki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………  (T.C. No: …………)’nu temsilci tayin ettim/ettik.

 

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Benzer İçerikler

Hacettepe Konserleri
Hacettepe ailesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını ve Teknokentimizin 20. yılını "Hacettepe Konser...
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Atık Yönetimi Hk.
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, yerleşkemizde atık oluşumunun kaynağında önlenmesi ve azaltılması...
Hacettepe Teknokent A.Ş. Olağan Genel Kurul Duyurusu