Destek ve Teşvikler

Hacettepe Teknokent’te yer alan firmalara;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan teşvik ve desteklerin yanısıra, Ar-Ge ve İnovasyon projeleri için çeşitli kurumlarca farklı destekler de sağlanmaktadır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri hakkında detaylı ve güncel bilgiye kurumların internet sitelerinden ulaşılabilir.

 

Teşvik ve Destekler

Kurum Destekleri

Destek ve Teşvikler