Ar-Ge Binalarımız

1. AR-GE binasında 30 adet ofiste 21 adet firmamız faaliyetlerini sürdürmüştür. 

AR-GE

Kiralanabilir AR-GE Ofisleri

3.395 m²

Dolu Ofis

3.395 m²

Boş Ofis

0

Konferans Salonu

150 m²

3. AR-GE binasında 25 adet ofiste 22 adet firmamız faaliyetlerini sürdürmüştür.

3. AR-GE

Kiralanabilir AR-GE Ofisleri

1.346 m²

Dolu Ofis

1.346 m²

Boş Ofis

0

4. AR-GE binasında 66 adet ofiste 52 adet firmamız faaliyetlerini sürdürmüştür.

4. ARGE

Kiralanabilir AR-GE Ofisleri

5.295 m²

Dolu ofis

5.295 m²

Boş ofis

0

5. AR-GE binası, savunma sanayinde hizmet veren firmaların faaliyet göstermeleri için tasarlanmış ve Tesis Güvenlik Belgesi almalarına olanak sağlamak için gereken altyapıya (tempest oda) sahiptir. 5. AR-GE binasında 20 adet ofiste 14 adet firmamız faaliyetlerini sürdürmüştür.

5. AR-GE

Kiralanabilir AR-GE Ofisleri

5.790 m²

Dolu ofis

5.790 m²

Boş ofis

0

125 AR-GE firması, 108 kuluçka firması, 7 destek firması ve 158 ofis alanının bulunduğu 6. AR-GE dört ana bloktan oluşmaktadır. A, C, E Bloklar AR-GE firmaları için tahsis edilmiş olup, sağır odalı (tempest) ve Tesis Güvenlik İzin Belgesi’ne sahip olan F Blok ise Savunma Sanayi alanında faaliyette bulunan ve bu konuda AR-GE projeleri yürüten firmaların kullanımına sunulmuştur.

Kuluçka merkezi, 6. AR-GE C blokta iki ayrı ofiste hizmet vermektedir. 2022 Yılında Oyun Kuluçka Merkezi 6. AR-GE A Blok zemin katta faaliyete başlamıştır. 2019 yılında hizmete açılan Ön Kuluçka Merkezi ise A Blok’ta faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuluçka alanları yaklaşık 630 m², Ön Kuluçka alanı ise 150 m²’dir.

6. AR-GE BLOKLARI

Kiralanabilir AR-GE Ofisleri

36.394

Dolu Ofis

36.394

Boş Ofis

0

Ön Kuluçka ve Kuluçka Alanları

780

Destek Firmaları

2.254

Depo Alanları

1.046

Konferans Salonları

352

1.050 m² olan 7. AR-GE Binası 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Artron Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş. firmasına 8 yıllığına kiralanmıştır. Artron 2011 yılında kurulmuş olup, havacılık ve otomotiv uygulamaları için elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme konusunda kapsamlı bilgi birikimine ve geniş uzmanlığa sahip bir firmadır. Müşteri ihtiyaçlarına ve standardına göre doğrulanmış ve onaylanmış onlarca farklı ürünün AR-GE süreçlerini bölgemizde yürütmektedir.

TaleWorlds Entertainment, 2005 yılında kurulmuş ülkemizin önde gelen video oyunu geliştirme şirketidir. Tahsis edilen alan içerisinde 7.178 m²’lik bina inşaatını 2024 yılında tamamlayarak bölgemizde faaliyetlerine devam edecektir.

Yap/İşlet/Devret modeliyle 2004’te hizmete açılmıştır. 2760 m²’lik binanın 20 yıllık kullanım hakkı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda olan “Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda” Türkiye’ye ithal edilen veya Türkiye’de üretilen bütün telli ve telsiz elektronik haberleşme cihazlarının test, ölçümleri ve sertifikasyon işlemleri yapılmakta, bunların yanı sıra bu alandaki deneylere tabi tutulmaktadır. TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarlardaki deney faaliyetleri, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliği için genel şartlar standardına göre yapılmaktadır.

2.506 m²’lik kapalı alana sahip bina, 2011 Ağustos ayında hizmete açılmıştır. İL-KO Araştırma ve Geliştirme Merkezi A.Ş. tarafından Hacettepe Teknokent’te ilaç ve aşı üzerine araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

3.335 m²’lik kapalı alana sahip Kamu İhale Kurumu (KİK) AR-GE Binası, 2011 yılının Ağustos ayında hizmete açılmıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Projesi’nin üzerinden yapılan “E- İhale” projesine ilişkin yazılım geliştirme ve çağrı merkezi çalışmaları Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürütülmektedir.

3.396 m² büyüklüğünde 29 ofisin yer aldığı binamız çok düşük ısıtma ve soğutma talebini sağlayacak şekilde yüksek performanslı cephe şeklinde tasarlanmıştır. Bina otomasyon sistemi ve verimli sistem kontrolü yapılma imkânı sağlayan, Almanya Pasif Haus Enstitüsü kriterlerine uygun, en yüksek enerji performansına ve konfora sahip bir binadır.

Pasif binanın inşaat tamamlanma seviyesi müteahhit firmanın konkordato vermesi ile yüzde 60’da kalmıştır. Uyuşmazlıklara konu olması sebebiyle bina için 2023 yılına kadar herhangi tasarrufta bulunulamamıştır. Mevcut Yönetimimiz göreve başladığı günden itibaren diğer sorunlu konularda olduğu gibi bu konuyu da gündemine alarak çözüm üretmeye çalışmıştır. İlgili mahkemelerde görülen ipoteğin fekkine ilişkin uyuşmazlıkta, mahkeme ipoteğin fekkine karar vermiştir. Dolayısıyla, ilgili parsel üzerinde uyuşmazlığa konu olan ve bina inşaatı kiralama süreçlerini etkileyecek ipotek kaydı iptal edilmiştir. Pasif bina inşaatının tamamlanmasına ve binanın kiralanmasına en büyük engellerden birisi bu vesile ile ortadan kalkmıştır. Buna ilaveten binamızın inşaatının ikmali bakımından firma ile aramızdaki gelir paylaşımı sözleşmesinin fesih bildirimimizi içeren dava dilekçesini karşı tarafa tebliği ile feshedilmiş olduğundan, bina inşaatı ikmalinde bir engel bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Yönetimimizce bina inşaatının tamamlanmasına ilişkin alternatif çözüm önerileri değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulumuzun kararı ile 2023 yılında bina ikmal süreçleri başlatılmıştır. Binanın 2024 yılında kullanıma geçmesi planlanmaktadır.

Ar-Ge Binalarımız